Kvalitné materiály a špičkové technológie sú zárukou kvality našich výrobkov pre vás, klientov.

Pri spracovaní materiálu dbáme v čo najvyššej miere na dodržiavanie základných postupov pre zachovanie maximálnej kvality a bezpečnosti práce.

Naše skladové zásoby tvoria predovšetkým pozinkované zvitky. Pre zákazníka to znamená krátku dobu dodania od objednávky až po vyhotovenie. Ostatné zvitky valcované zastudena a lakoplastované zabezpečujeme podľa množstva objednávok.

Odporúčame objednať tovar v dostatočnom časovom predstihu t.j. 4 až 5 týždňov pred žiadaným termínom dodania.

ZVITKY VALCOVANÉ ZASTUDENA STN 10004.21
STN 11321.21
STN 11331.21
POZINKOVANÉ ZVITKY STN 10004 DX 51 D podľa EN
STN 11331 10142/90 EN
STN 11321 DX 52 D podľa EN
DIN 17162/77
LAKOPLASTOVANÉ ZVITKY
(zvitky s organickými povlakmi)
nominálnej hrúbky povlaku základného 5-15 µm
a vrchného povlaku od 10 do 200 µm
STN 10004 ST01Z
STN 11321 ST02Z
STN 11331 ST03Z
DIN 17162-T2/1980