Každý profil je navrhnutý s maximálnym ohľadom na jeho užitkové vlastnosti – presne tak aj profil T29.

Orientačná hmotnosť v kg/m2 užitočnej plochy
hrúbka hmotnosť pri šírke 1110 mm hmotnosť pri šírke 890 mm
0,50 4,86 5,44
0,55 5,37 5,99
0,60 5,83 6,53
0,70 6,80 7,62
0,80 7,78 8,71
1,00 9,72 10,88
výrobné dĺžky 0,1 m – 12 m
užitočná šírka profilu pri vstupnom materiáli šírky 1250 mm 1029 mm
užitočná šírka profilu pri vstupnom materiáli šírky 1000 mm 735 mm