Każdy profil jest zaprojektowany z najwyższym szacunkiem dla jego nieruchomości komercyjnych – dokładnie profil T29.

Przybliżona waga w kg/m2 powierzchni użytkowej
grubość waga w szerokości 1110 mm waga w szerokości 890 mm
0,50 4,86 5,44
0,55 5,37 5,99
0,60 5,83 6,53
0,70 6,80 7,62
0,80 7,78 8,71
1,00 9,72 10,88
Długości produkcyjne 0,1 m – 12 m
przydatne szerokość do szerokości materiału wejściowego 1250 mm 1029 mm
przydatne szerokość do szerokości materiału wejściowego 1000 mm 735 mm