Kvalita výrobkov je preverená predovšetkým spokojnosťou zákazníkov a tiež Výskumným ústavom zváračským SR, ktorý vydal certifikát potvrdzujúci vysokú kvalitu tvarovaných plechov.

Samozrejmosťou je pre nás aj systém kvality riadenia certifikovaný ISO 9001:2008.